دستگاه تاتو سانشاین

از قدیمیترین دستگاه های موجود در بازار است .

قدرت و کیفیت بالای این دستگاه همواره این دستگاه را جز پرفروش ترین دستگاه های تاتو قرار داده است .