دستگاه گان

یکی از قوی ترین دستگاه های تاتو موجود در بازار است . شامل کیف بزرگ و هفت عدد رنگ اینتنز اصل بزرگ

و سی دی اموزشی و سوزن میباشد. و در سه سطح یک و دو و سه از نظر قدرت و کیفیت تقسیم بندی میشود