یک روش برای محافظت از خود و مشتریان شما داشتن یک محیط کاری استریل است. شما باید با تاتویی که انجام می دهید، همانطور رفتار کنید که یک پزشک با بیمارش رفتار می کند که این به معنی داشتن و حفظ محیط تمیز و لوازم استرلیزه شده است. در این صورت مشتری شما احساس راحتی خواهد کرد و از کار شما نیز رضایت خواهد داشت.

امروزه تمامی سالن های زیبایی دستگاه ای استریل UV  با ضد عفونی کردن و سایل آرایشگاهی اطمینان خاطر شما را جهت استفاده بدون استرس این وسایل را فراهم میکند که شامل ۲ لامپ UV جهت استریل میباشد