با ایجاد حرارت موضعی موجب رفع شدن چربی های اطراف شکم و در نتیجه باعث کاهش وزن مصرف کننده میشود این تشک شامل گارانتی معتبر میباشداین تشک ها در ۳ سایز ۳۰و۵۰و۷۰ و نیز زتشک های سالنی موجود است