سوزن دستگاه تاتو قدیمی برای دستگاه های تاتوی قدیمی استفاده می شود. همانطور که می دانید دستگاه ها انواع مختلفی دارند که نوعی از آن ها به دستگاه های قدیمی معروف هستند، نوعی دیگر از آن ها دستگاه های کارتریج دار هستند. دستگاه های قدیمی سازگار با سوزن های قدیمی هستند. دستگاه های کارتریج دار سازگار با کارتریج هستند. که کارتریج ها در دو مدل کارتریج تی و کارتریج پیچی در بازار موجود می باشند.

این سوزن های تاتو ، مطابق با دستگاه های تاتوی قدیمی می باشند 

سوزن دستگاه تاتو قدیمی برای دستگاه های تاتوی قدیمی استفاده می شود. سوزن دستگاه تاتو قدیمی در انواع مختلف ۱سر، ۲سر، ۳سر گرد، ۵سر گرد، ۷سر گرد، ۹سر گرد، ۳سر فلت، ۵سر فلت، ۷سر فلت، ۹سر فلت موجود می باشد که هر کدام از اینها برای بخشی از کار تاتو استفاده می شود.

همانطور که می دانید دستگاه های تاتو انواع مختلفی دارند که نوعی از آن ها به دستگاه های قدیمی معروف هستند، نوعی دیگر از آن ها دستگاه های کارتریج دار هستند. دستگاه های قدیمی سازگار با سوزن های قدیمی هستند. دستگاه های کارتریج دار سازگار با کارتریج هستند. که کارتریج ها در دو مدل کارتریج تی و کارتریج پیچی در بازار موجود می باشند. با کلیک روی هر کدام از کارتریج ها می توانید تصاویر و توضیحات مربوط به آن ها را ببینید.