جهت استفاده از دستگاه سناتور در هنگام کار دقت بسیاری روی زاویه دست جهت طراحی دائم صورت داشته باشید. این زاویه مناسب ۹۰ درجه می باشد و چنانچه خطوطی با شکست های مختلف طراحی می کنید مانند هاشورها زاویه دست به هیچ عنوان روی پوست تغییر نمی کند بلکه این حرکت مچ دست است که خطوط با شکست های مختلف را ایجاد می نماید چنانچه یک کاربر از قانون پیروی نکند ماندگاری رنگ به علت تزریق نا صحیح به سطحی ترین لایه اپیدرم کم شده و طی دوره ۷ الی ۱۴ روز بعد از میکرو پیگمنتیشن ریزش قطعی خواهد شد.