سوزن تتو بدن RS

این سوزن داراى ساختارى گرد و جدا از هم میباشد که بیشتر براى پر کردن و سایه زدن فضاهای کوچک استفاده میشود .
اختلاف سوزن RS و M1 در هنگام سایه زدن چیست؟

سوزن RS دقت بالایى دارد و سوزن M1 داراى سرعت بالا میباشد.

سوزن و سرپلاک دستگاه تاتو بدن

سوزن ۵ سر همراه با سرپلاک مخصوص

مورد استفاده : دستگاه تاتو بدن گان

برای مناطقی از پوست که که میخواهید به اصطلاح پر کنید