سینی کارتریج یکبار مصرف این سینی های ناپیوسته یکبار مصرف، کامپایل عالی برای کارتریج در بازار است.

لوازم بهداشتی و یکبار مصرف تاتو، لوازمی هستند که تاتو آرتیست ها باید به آنها توجه زیادی داشته باشند. لوازم بهداشتی تاتو انواع مختلفی دارد که برخی از آنها مخصوص دستگاه های تاتو است و برخی از آنها برای تاتو آرتیست کاربرد دارد. تشتک یا کاسه های کوچک رنگ، یکی از این لوازم بهداشتی هستند که استفاده از آنها بسیار مهم است. تاتو آرتیست هنگام تاتو زدن باید برای هر رنگ به صورت جداگانه تشتک داشته باشد تا بتواند رنگ ها را داخل آنها بریزد و به وسیله ی میکسر آنها را با یکدیگر مخلوط کند. تهیه لوازم بهداشتی برای دستگاه تاتو نیز بسیار حائز اهمیت است. هر دستگاه باید کاور مخصوص به خودش را داشته باشد و تاتو آرتیست بعد از اتمام کار از آن استفاده کند تا آلودگی به سطح دستگاه منتقل نشود.