سینی کارتریج یکبار مصرف این سینی های ناپیوسته یکبار مصرف، کامپایل عالی برای کارتریج در بازار است.