نحوه رقیق کردن رنگ تاتو

نحوه رقیق کردن رنگ تاتو : تنوع رنگ های تاتو زیاد است اما ممکن است مشتری به رنگ یا سایه ای از پگمنت نیاز داشته باشد که موجود نباشد. در این مورد آرایشگر می بایست رنگ تاتو را بمنظور روشن تر یا خوش رنگ تر شدن با آب رقیق کند.

نحوه رقیق کردن رنگ تاتو : به دلیل مسائل بهداشتی رنگ تاتو را با محصول استریل رقیق کرده و از ابزار و مواد استریل استفاده کنید.تشتک های یکبار مصرف را با مقدار کمی رنگ پرکنید. هرچه رنگ بیشتری بریزید غلظت کمتری امکان پذیر است. مقدار کمی آب مقطر را به رنگ و همزن بیافزایید. این تکنیک اغلب با رنگ مشکی بمنظور دستیابی به سایه های خاکستری بکار می رود. یک یا دو قطره رنگ سفید را به سایه هایی که می خواهید بدون تغییر یکنواختی روشن تر شوند اضافه کنید.