-کیفیت خوب و مقاوم  اندازه دقیق برای تشتک رنگ و مناسب برای تشتک های #۹، #۱۳ و ۱۶#

جای ظرف رنگ کوچک
جای ظرف رنگ بزرگ
جای دستگاه تاتو قلمی می باشد.

ظرف کار تاتو به زیباتر شدن و مرتب تر شدن تاتو شاپ شما کمک زیادی می کند. این استند قابل شستشو است و بسیار کاربردی می باشد.