دستگاه گان یک دستگاه مگنتی برای تاتو طرح های کوچک و بزرگ بدن هنگامی که طرح زمان زیادی میبرد و یا به قدرت و دقت بالا احتیاج دارد استفاده می شود.

دستگاه دو گان  شاملپک کامل ۲عدد دستگاه گان مگنتی ، ترانس دیجیتال دوخروجی ,سوزن و سرپلاک، پوست مصنوعی، رنگ تاتو، کاغذ استنسیل، مواد برگردان اسپری چاپ، بلوسواپ، طرح، تشتک، گریپ و الکتروم.,کابل های دستگاه

دستگاههای تاتو دستگاههای ساده ای هستند که برای ایجاد یک تاتو استفاده میشود 
گاهی اوقات به عنوان یک تفنگ یا یک دسته آهنی می باشد. ماشین های تاتو این امکان را برای تاتو کارها فراهم میکند تا رنگدانه هارا به لایه های زیرین سطح پوست منتقل و طرح مورد نظر را ایجاد کند.
مدل های بسیاری از دستگاه های تاتو را می توان به راحتی مورد استفاده قرار داد. دستگاه های تاتو امروزی فراتر از از لوله ساده و سوزن معمولی بوده که در گذشته مورد استفاده قرار میگیرد .
نحوه کار دستگاه های تاتو جدید به اینشکل است که با استفاده از یک سری سیم پیچ های الکترومغناطیسی که برای کمک به حرکت میله سوزن و بالا و پایین شدن بر روی سطح پوست می باشد. همانطور که میله سوزن به سطح زیرین پوست وارد می شود، جوهر به داخل پوست تزریق می شود.
دستگاههای تاتو جدید امکان تنظیم سرعت سوزن و همچنین کنترل مقدار جوهر را دارد در نتیجه تاتو کار می تواند بیشتر توجه خود را طرح تاتو مورد نظر اختصاص دهد. در حالی که تاتو کاران حرفه ای در اغلب موارد استفاده از دستگاه تاتو حرفه ای استفاده میکنند دستگاه های تاتو ساده با مدل های مختلف وجود دارد که در منزل مورد استفاده قرار می گیرد.توصیه ما به شما عزیزان این است که در یک طراحی پیچیده برای تاتو از یک تاتو کار حرفه ای با دستگاه تاتو حرفه ای استفاده شود