قلم هاشور دستی

۴ آبان ۱۳۹۴

قلم هاشور دستی ( قلم تاچ ) قلم تاچ جهت زدن هاشور مورد استفاده قرار میگیرد . این قلم به دلیل ظرافت بهتری که  نسبت به دستگاه های کارتریج ارایه می کند مورد استقبال قرار گرفته است .